Applikator - beininjektor

Varenr: 4861
Vanlig pris 298,00 DKK

Egnet for påføring av benerstatninger.