EMS type tip G1 Skalering

Varenr: G11001
Vanlig pris 98,00 DKK

For supragingival og interdental depurasjon samt marginalt gingivalbelegg