EMS type tip G5 Skalering

Varenr: G51001
Vanlig pris 128,00 DKK

For supragingival og interdental depurasjon samt marginalt gingivalbelegg og subgingival biofilm
Kraftigere i arbeidsdelen.