Endomotor Endo Radar Pro To-i-ett-funksjon

Varenr: ERAPO01
Vanlig pris 7.998,00 DKK

Trådløs endomotor med stasjon og dataskjerm (topplassering)
Samtidig lengdekontroll, minihåndstykke og superminihode.
Kom i gang enkelt og uanstrengt:
Pakk ut, velg filsystem, legg fil i hoved og klar.
Er forhåndsprogrammert for alle filsystemer på markedet.
Autostart og stopp:

- starter automatisk når filen legges i kanalen, og stopper når den fjernes.
Auto apikale reversering og auto apikale stopp - når filen når apikale stopp.
Automatisk apikal nedbremsing.