Benskrape og rougine, Kirkland P24G

Varenr: 64315HL8
Vanlig pris 498,00 DKK

Effektiv beinskrape og rougine for mindre og små mengder
Høsting av autologt bein direkte under operasjonen. 5 mm i bredden.