Levante Universal Scaler 23, med silikongrep

Varenr: 63923SL
Vanlig pris 398,00 DKK
For supragingival fjerning av tannstein. Universal scaler 23