Instrumenter - undersøgelsesinstrumenter - spejle og skafter

Collection: Instruments - examination instruments - mirrors and handle