Retrogradestopper, apical condenser.

Item number: EJD05
Regular price $75.00 USD incl. vat
Størrelse

Retrogradstopper, til kondensering og pakning af den apikalefyldning.
Fremstillet for Weesgaard